KylFab

KylFab (Slite Kyl & Fastighetsservice AB) som är ett dotterbolag till KREFER AB, kan bl a hjälpa Er med följande:

 • Periodiskt och förebyggande underhåll på ventilation, värme, styr och regler, el samt kyla och befuktning
 • Styr och regler, larm- och övervakning.
 • Funktionskontroll av ventilationssystem, OVK, riksbehörighet kategori K
 • Egna förslag med totalansvar
 • Energioptimering – ”EMIL”
 • Incitaments- och energiavtal
 • Miljöplaner och konvertering inom kyla
 • Energi- och miljöanalyser, utbildning, kurser för driftspersonal samt rådgivning.
 • Myndighetskontroller
 • Konsultation, rådgivning, projektering och besiktning.
 • ”Enkelt helt enkelt” 0498-22 24 30

 

sea3.jpg